CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL PROGRAMA DE FIDELITAT A ESPANYA

  Entre : OKAÏDI SAS, amb capital de 2 928 240,00 €, situada a 162 Boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX, inscrita al registre mercantil de Lille Métropole núm. 398 110 445, i les seves filials, que actuen d'acord amb les seves activitats  OKAÏDI, OBAÏBI, OXYBUL EVEIL & JEUX i IDKIDS, d’ara endavant denominada «OKAÏDI», i, qualsevol persona física que desitgi adherir-se al programa de fidelitat, d’ara endavant denominada el «Beneficiari».

 

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS D’ÚS («CGU»):  El Beneficiari reconeix haver pres coneixement i acceptat plenament les CGU. També estan disponibles en els llocs Internet de les marques OKAIDI-OBAIBI. Ens reservem el dret de modificar en tot moment les CGU del seu programa de fidelitat i/o les ofertes promocionals vinculades al programa de fidelitat, o  suprimir-lo.  Cap modificació o supressió donarà lloc a una indemnització dels adherents.  

 

MODALITATS DE L’ADHESIÓ: L’adhesió al programa de fidelitat és de 4 € anualment. Aquest preu és susceptible d’evolució. L’adhesió no es pot pagar amb un avantatge fidelitat o amb una targeta regal. L’adhesió es pot realitzar en totes les botigues OKAÏDI, OBAÏBI i IDKIDS d’Espanya i en el lloc web www.okaidi.es  

 

PRINCIPIS QUE RESPECTAR: L’adhesió al programa de fidelitat solament pot ser vàlid si les informacions comunicades en el moment de l’adhesió són completes, conformes al format sol·licitat i utilitzables. S’accepta una sola adhesió al programa de fidelitat per llar (llar = persones que resideixen a la mateixa adreça). Per qualsevol adhesió al programa, o ús dels avantatges procedent d’aquest últim, ens reservem el dret de sol·licitar al Beneficiari, qualsevol document que permeti justificar la seva identitat i la dels infants registrats.  El Beneficiari està autoritzat a declarar únicament els infants procedents d’un sol i únic vincle de parentesc (pare, o avi, o altre). Qualsevol frau o abús en l’acumulació dels punts de fidelitat per part del Beneficiari podrà comportar la pèrdua immediata dels punts, l’anul·lació dels avantatges emesos, així como l’anul·lació de l’adhesió del Beneficiari al programa de fidelitat, sense devolució de les despeses d’adhesió. Ens reservem igualment la possibilitat de reclamar al Beneficiari culpable de frau en el programa fidelitat, la devolució de qualsevol suma que hagi estat indegudamente percebuda per ‘esmentat Beneficiari, reservant-se totes les accions judicials que se’n pugin derivar, incloses les penals.  

 

AVANTATGE FIDELITAT I ACUMULACIÓ DELS PUNTS: Les compres efectuades permeten acumular punts, a raó d’1 punt = 1 € de compra (excepte llibres, CD, despeses d’enviament, subscripció i ecocontribució). Una compra es té en compte sigui quin sigui el modus de pagament emprat (excepte pagament amb targeta regal). Quan s’assoleix el llindar de 200 punts, un avantatge fidelitat de 8 € s’envia al Beneficiari. L’excedent de punts adquirits s’acumularà amb les compres posteriors. El saldo de punts es pot consultar demanant-lo a la botiga o en els llocs Internet.

 

AVANTATGE ANIVERSARI: Per cada infant vinculat a la llar i del qual el Beneficiari és el representant legal i del qual el Beneficiari reconeix haver tingut l’autorització d’aquest últim, l’adhesió al programa de fidelitat dóna dret  a un avantatge de 8 € del 1r al 12è aniversari de l’infant inclòs.

 

AVANTATGE NAIXEMENT: Per cada naixement d’un infant vinculat a la llar i del qual el Beneficiari és el representant legal i del qual el Beneficiari reconeix haver tingut l’autorització d’aquest últim, es regala al Beneficiari un avantatge de 8 €. Per obtenir-lo, la declaració del nounat s’ha de fer en els 6 primers mesos a comptar des del naixement de l’infant. 

 

ÚS DELS AVANTATGES:  Disponibilitat dels avantatges comunicats al Beneficiari segons la seva elecció, per correu electrònic o SMS, i avantatges usats en totes les botigues OKAÏDI, OBAÏBI i IDKIDS i en els llocs Internet, per pagar les seves compres i/o per renovar l’adhesió al programa fidelitat. Els avantatges són vàlids durant 2 mesos a comptar des de la seva data d’emissió, i són acumulables amb totes les ofertes promocionals en curs. Els avantatges es poden usar una sola vegada amb el límit de tres (3) avantatges cada cop que es passa per caixa o validació de la cistella al web, ni canviables ni reemborsables.  Ela avantatges usables i que s’han de reemborsar es retornaran sota la forma de punts en cas de devolució de l’article al magatzem, i sota la forma de targetes regal en cas de devolució a la botiga.

 

DRET DE RETRACTACIÓ A L’ADHESIÓ FIDELITAT: De conformitat amb l’article L.221-18 del Codi de comerç, el Beneficiari del programa de fidelitat disposa d’un dret de retractació d’una durada legal de 14 dies a comptar des de la data d’adhesió al programa, únicament quan aquesta última s’ha efectuat en el lloc Internet. L’adhesió a la botiga no podrà ser objecte de cap reemborsament. 

A fi de permetre al Beneficiari que pugui disposar immediatament dels avantatges fidelitat, l’adhesió a l’esmentat programa s’haurà d’aplicar a petició expressa del mateix abans que finalitzi el termini de 14 dies, de conformitat amb l’article L.221-25 del Codi de comerç.  El Beneficiari pot exercir el seu dret de retractació abans del venciment del termini legal de 14 dies amb una declaració privada d’ambigüitat, expressant la seva voluntat de retractar-se.  L’exercici del dret de retractació per part del Beneficiari posarà fi al programa de fidelitat: no es podrà beneficiar més dels avantatges fidelitat a la botiga i al lloc web. Així, s’anul·laran els ocasionals avantatges de fidelitat emesos (ex. xec fidelitat, codi de reducció). 

En el supòsit en el qual el Beneficiari hagi aprofitat algun avantatge fidelitat, la quantitat de l’adhesió li serà completament reemborsada.  Tanmateix, en el supòsit en el qual el Beneficiari s’hagi beneficiat d’un o diversos avantatges fidelitat, la quantitat total d’aquests avantatges serà descomptat del preu de l’adhesió que reemborsar. Així, en el cas en el qual la quantitat total d’aquests avantatges sigui superior al preu de l’adhesió, el Beneficiari estarà obligat a reemborsar la quantitat excedent deguda (quantitat excedent = quantitat total dels avantatges utilitzats - preu de l’adhesió).

 

RENOVACIÓ: L’adhesió és vàlida 1 any i podrà ser renovada per part del Beneficiari. Durant la renovació, el saldo de punts ja acumulat es conserva durant una duració limitada a 1 any a comptar des de la data de de venciment de l’adhesió. Passat aquest termini,  se suprimiran els punts. 

 

DADES PERSONALS: Les dades personals del Beneficiari es recopilen i processen, d’una banda per fer aprofitar a l’adherent els avantatges del programa fidelitat, i de l’altra, per enviar-li en cas de acceptació d’aquests, ofertes, novetats o publicitat personalitzada o no. Poden igualment ser processades per identificar fraus ocasionals a la fidelitat. De conformitat amb la reglamentació aplicable, us beneficieu d’un dret d’accés, promulgació de directives anticipades, rectificació, supressió, portabilitat i oposició als processaments de dades que us concerneixen. Per exercir aquest dret, podeu escriure a: OKAIDI, Service client, 162 Boulevard de Fourmies 59100 Roubaix - FRANCE o a través del formulari de contacte del lloc www.okaidi.es. Cat tenir en compte que, en el marc de l’exercici dels drets per part dels sol·licitants, el nostre Servei Client podrà comprovar l’identitat d’aquests sol·licitants, requerint possiblement un document d’identitat vàlid.

Per a més informació, consulteu la secció Dades personals en els nostres llocs Internet.

 

DARRERA DATA D’ACTUALITZACIÓ: el 07/10/2019