Condicions Generals de Venda

1) Objecte

Aquestes Condicions Generals de Venda se subscriuen entre:
La societat SAS OKAIDI, amb un capital de 6.483.008
162, Boulevard de Fourmies
59100 Roubaix
registrada al Registre Mercantil de Lille Métropole amb el núm. 398 110 445
en endavant «OKAIDI»
i
qualsevol persona física que visiti i/o que vulgui fer una compra a través del lloc web www.okaidi.es; aquest lloc és accessible mitjançant l’URL www.okaidi.es 
En endavant «l’usuari».

Aquestes Condicions tenen per objecte definir els termes i les condicions de les vendes a distància entre OKAIDI i l'usuari, des de la comanda fins al pagament i el lliurament. Regeixen tots els passos necessaris per fer la comanda i garanteixen el seguiment d'aquesta comanda entre les parts contractants.
La comanda implica l'adhesió irrevocable a les Condicions Generals de Venda. Tenint en compte que les condicions generals poden ser objecte de modificacions, les condicions aplicables seran les vigents al lloc web www.okaidi.es en la data que l’usuari faci la comanda.

L'usuari declara:
- que té la capacitat de subscriure aquest contracte, 
- que no procedirà a la compra de productes amb la finalitat de revendre'ls, 
- que no és un comerciant.

2) Productes

Els productes que OKAIDI posa a la venda són els que apareixen al lloc web www.okaidi.es, el dia de la consulta del lloc web per l'usuari.


Els productes es posen a la venda dins el límit de les existències disponibles.
Els productes posats a la venda es descriuen amb la màxima precisió possible. No obstant això, OKAIDI declina qualsevol responsabilitat si es produeixen errors o omissions en aquestes presentacions. 
La Targeta Regal no es pot comprar al lloc www.okaidi.es i només es pot comprar a les botigues OKAIDI d'Espanya.

3) Preus

Els preus es presenten en euros, amb IVA inclòs i excloses les despeses d'enviament, que van a càrrec de l'usuari llevat que s'apliquin condicions especials.
Els preus indicats tenen en compte l'IVA aplicable el dia de la comanda. Si se’n modifica el tipus, aquests canvis es podrien repercutir en els preus dels articles sense que se n’hagi d’informar l’usuari prèviament.
Els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment de l’enregistrament de la comanda.

4) Comanda

Qualsevol comanda constitueix l’acceptació expressa i irrevocable dels preus i de les descripcions dels productes posats a la venda.
L'usuari declara haver pres coneixement i acceptat de forma irrevocable aquestes Condicions Generals de Venda abans de fer la comanda. Així doncs, la validació de la comanda constitueix l'acceptació de les Condicions Generals de Venda.
Per permetre que l'usuari pugui revisar la seva comanda abans de validar-la definitivament, OKAIDI ha creat pantalles de validació i d’acceptació. La comanda només s’enregistrarà definitivament en la darrera validació de la pantalla de pagament de la comanda mitjançant targeta bancària. Tan aviat com s'hagi registrat la comanda, s'enviarà un correu electrònic a l'usuari. Aquest correu electrònic confirma que OKAIDI ha rebut la comanda, i no que el producte demanat està disponible.

5) Pagament

El pagament s’ha de fer en línia amb targeta bancària, PayPal o avantatge fidelitat. L’albarà de lliurament s'introduirà al paquet del producte demanat.
L'usuari que hagi fet una comanda podrà imprimir-se la factura connectant-se al lloc web, a l'espai de seguiment de la comanda establert a aquest efecte.
Pagament en línia amb targeta bancària:
Les targetes acceptades són Carte Bleue, Visa i Mastercard. L'import es carrega al compte de l'usuari en funció dels productes enviats realment.

6) Seguretat del pagament

Per garantir la seguretat dels pagaments, OKAIDI utilitza el servei de pagament segur de HiPay de l’empresa HiPay SAS. Les dades bancàries estan xifrades (norma de seguretat SSL) i, per tant, no circulen de forma clara per la xarxa internet.
La interfície de pagament d’HiPay utilitza la tecnologia 3D Secure. Es tracta d'un sistema desenvolupat per les dues xarxes de targetes bancàries, Visa i MasterCard, per autenticar els titulars de les targetes i, per tant, evitar un ús fraudulent de les targetes. A més del número, la data de validesa i el criptograma, amb el sistema 3D Secure, el titular de la targeta s'ha d'autenticar en una interfície del seu banc cap al qual se’l redirigeix automàticament, on ha d’introduir un codi o informació que el seu banc li ha transmès amb antelació. Un cop autenticat, el banc autoritzarà o rebutjarà la transacció.

7) Despeses de transport, condicions i terminis de lliurament

Excepte en casos de força major, els terminis de lliurament són, dins els límits de les existències disponibles, els indicats a continuació. OKAIDI no és responsable de cap retard en el lliurament pel motiu que sigui. Per tant, l'usuari no pot reclamar a OKAIDI cap sol·licitud d’indemnització de la natura que sigui.
OKAIDI es reserva el dret d'escollir el transportista i garanteix el correcte enviament dels productes.
Si OKAIDI no compleix la seva obligació de lliurament en la data o quan acabi el termini especificat o, si és el cas, com a màxim trenta dies després de la subscripció del contracte, l'usuari pot rescindir el contracte mitjançant carta certificada amb justificant de recepció o mitjançant un escrit en un altre suport durador si, després d'ordenar a OKAIDI el lliurament en les mateixes modalitats o de prestar el servei en un termini de temps addicional raonable, aquest no obeeix en aquest termini.


> Zona de lliurament: Espanya (excepte Illes Canàries)


> Tarifes i terminis de lliurament:
- enviament a les botigues OKAIDI/OBAIBI a Espanya: depeses de transport gratuïtes, terminis de lliurament mitjans de 4 a 6 dies hàbils.
- enviament per correu (Colissimo Expert International): depeses de transport 5,90 €, terminis de lliurament mitjans de 4 a 6 dies hàbils.
Al punt de recollida entre 4 i 6 dies feiners. Termini de lliurament abans de la devolució al transportista : 14 dies
Territoris disponibles : Espanya (excepte Canàries)> Recollida de comandes a la botiga L'usuari ha de presentar el seu document d'identitat quan retiri la seva comanda de la botiga. Qualsevol persona que vulgui retirar la comanda de l'usuari ha de presentar una autorització, la còpia del document d'identitat de l'usuari i el seu document d'identitat.
Els paquets lliurats a la botiga s'han de retirar en un termini màxim d'un mes des de la recepció per l’usuari del correu electrònic o SMS on se l’informa de la disponibilitat del seu encàrrec a la botiga. Si l'usuari no recull la comanda en aquest termini, els productes demanats es tornaran a posar a la venda a la botiga i l'usuari podrà obtenir el reemborsament de la seva comanda sol·licitant-ho al servei al client OKAIDi.

8) Devolucions i canvis, dret de resolució

Condicions necessàries per a la devolució: a partir de la data de recepció de la comanda, l'usuari disposa del dret de resolució de 30 dies per tornar un article. Després d'aquest termini, els productes lliurats es consideraran conformes i acceptats per l'usuari i OKAIDI es reserva el dret de rebutjar-ne el canvi o el reembossament.
L'element retornat no s'ha d'haver portat i ha d’estar en el seu embalatge original. Per tant, qualsevol article utilitzat, portat, rentat, estripat, tacat, sense etiquetes comercials, sense protecció sanitària interior per als banyadors, no pot ser retornat o canviat. Per raons d'higiene, la roba interior no es retornarà ni es canviarà, excepte en el cas de no conformitat o de vici ocult d'acord amb l'article 12 d'aquestes Condicions Generals de Venda. Per a les devolucions per via postal, la devolució s’ha d’acompanyar del formulari de resolució emplenat amb l'albarà de lliurament.

L'usuari també pot exercir el seu dret de resolució recuperant en línia en les Condicions Generals de Venda el formulari de resolució posat a la seva disposició per OKAIDI, o emplenar el formulari de resolució que li serà enviat amb paper juntament amb la seva comanda o enviar a OKAIDI qualsevol altra declaració que expressi sense ambigüitats la seva voluntat de retractar-se. El formulari de resolució es comunicarà a l'usuari com a màxim en el moment del lliurament dels productes.

Possibles formes de devolució:
- Canvi o reemborsament en una botiga OKAIDI/OBAIBI. L'usuari pot tornar un article en una botiga OKAIDI/OBAIBI. En el cas de pagament amb targeta bancària, se li proposarà un canvi o un reemborsament (abonament a la targeta bancària). Només es retornarà el preu de l'article presentant la factura que l’usuari s’haurà imprès a www.okaidi.es, apartat "El meu compte" / "seguiment de comandes" o presentant el resum de la comanda rebut per correu electrònic.
Aquest servei només està disponible a les botigues OKAIDI/OBAIBI.
- Reembossament en cas de retorn per correu postal 
L'usuari pot retornar el producte o els productes demanats, enviant-los per correu a l'adreça següent.
  Okaïdi - Service Retour WEB
  Entrepôt IDLOG – OKAIDI/OBAIBI
  15 rue PICAVET
  59115 LEERS FRANÇA

Per a això, l'usuari ha d'adjuntar al seu enviament una còpia de la factura electrònica (disponible en el seguiment de les comandes al nostre lloc web) i el formulari de resolució adjunt a la comanda degudament emplenat.
Descarregueu el formulari de resolució fent clic aquí.

Les despeses de devolució van a càrrec de l'usuari. Les despeses de devolució també van a càrrec de l'usuari, ja que els costos d’enviament dels articles, per la seva naturalesa, no poden ser retornats normalment per correu i equivalen a una suma de fins a 200 euros.
Després de la recepció i la comprovació del paquet retornat o quan es proporcioni la prova de l'enviament del paquet retornat, es procedirà al reembossament del o dels articles retornats, sense despeses d'enviament, mitjançant abonament a la targeta bancària o al compte de PayPal, 
En el cas que s'exerceixi el dret de resolució, els punts corresponents als avantatges fidelitat utilitzats es tornaran a abonar a la targeta fidelitat.

9) Protecció de dades personals

> Informació personal 
Atès que la informació personal és necessària per a la tramitació, lliurament de comandes i preparació de factures, la recollida d'aquesta informació en el marc de la venda a distància és obligatòria. Aquesta informació és estrictament confidencial i només està destinada a OKAIDI.
De conformitat amb la llei núm. 78-17, de 6 de gener de 1978, relativa a la informàtica, fitxers i llibertats, el tractament de la informació personal recollida al lloc web www.okaidi.com ha estat objecte d'una declaració a la CNIL. L'usuari té dret d'accés, de modificació, de rectificació i de cancel·lació de les seves dades personals. Per exercir aquest dret, l'usuari s'ha de posar en contacte amb el servei d’atenció al client a l’adreça següent 
09 69 39 23 90 (cost d'una trucada local) 
OKAIDI - Service clients WEB
162 Boulevard de Fourmies
59100 ROUBAIX
FRANÇA
o pel formulari online <a href = https://ca.okaidi.es/contactus> click aqui </href>,
> Galetes (cookies): s'informa a l'usuari que OKAIDI utilitza galetes.

10) Propietat intel·lectual

Tots els elements del lloc web OKAIDI, visuals o sonors, estan protegits pel dret d'autor i de les marques. Són propietat exclusiva d'OKAIDI.

11) Responsabilitat

La societat OKAIDI, per a totes les etapes d'accés al lloc web, del procés de comanda, del lliurament o dels serveis posteriors, només té una obligació de mitjans.
OKAIDI declina qualsevol responsabilitat per tots els inconvenients o danys inherents a l'ús de la xarxa internet, en particular la interrupció del servei, la intrusió externa o la presència de virus informàtics, o els actes considerats de força major, d'acord amb la jurisprudència.
A més, OKAIDI no serà responsable de l’incompliment de les seves obligacions contractuals en el cas de força major o fortuïta, inclosos, i sense que aquesta llista sigui exhaustiva, vaga, incendi, catàstrofe, avaria i, en general, qualsevol esdeveniment que no permeti l’execució correcta de les comandes.

12) Garantia legal

L'usuari gaudeix de la garantia de vici ocult d'acord amb les disposicions dels articles 1641 a 1649 del Codi Civil i dels articles L.217-4 a L.217-14 del Codi del Consum per obtenir davant els tribunals la reparació o la substitució del bé i, si és impossible, la resolució o la reducció del preu.

Article 12.1 Garantia legal i conformitat

Article L217-4 del Codi del Consum:

'El venedor ha de lliurar un bé conforme amb el contracte i ha de respondre pels defectes de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament. 

També ha de respondre pels defectes de conformitat que resultin de l'embalatge, les instruccions de muntatge o de la instal·lació quan aquesta vagi a càrrec seu segons el contracte o s'hagi fet sota la seva responsabilitat.

Article L217-5 del Codi del Consum:

'Per ser conforme al contracte, el bé:

1r ha de tenir l'ús habitual per al qual està destinat un bé d'aquest tipus i, si no:

- correspondre a la descripció proporcionada pel venedor i tenir les qualitats que aquest ha presentat al comprador en forma de mostra o model;

- presentar les qualitats que un comprador pot esperar legítimament segons les declaracions públiques fetes pel venedor, pel productor o pel seu representant, en particular en forma de publicitat o etiquetatge;

2n O presentar les característiques definides de comú acord per les parts o si està destinat a un ús especial requerit pel comprador, en coneixement del venedor i que aquest hagi acceptat'

Article L217-9 del Codi del Consum:

'En el cas de manca de conformitat, el comprador ha de triar entre la reparació i la substitució del bé.

Amb tot, el venedor no podrà procedir segons la tria del comprador si aquesta tria comporta un cost manifestament desproporcionat respecte de l'altra modalitat, tenint en compte el valor del bé o la importància del defecte. En aquest cas, està obligat a procedir, llevat que sigui impossible, segons la modalitat no triada pel comprador.'

Article L217-11 del Codi del Consum:

'Les disposicions dels articles L. 217-9 i L. 217-10 s'han d'aplicar sense despeses per al comprador'

Article L217-12 del Codi del Consum:

«L'acció derivada de la manca de conformitat es prescriu per dos anys a partir del lliurament del bé». 

Article 12.2 Garantia legal contra els vicis ocults

Article 1641 del Codi Civil

«El venedor està obligat a sanejar els defectes ocults de la cosa venuda que la fan inadequada per a l'ús al qual es destina o que redueixen de tal manera el dit ús que el comprador no l'hauria adquirit o n'hauria pagat un preu més baix si els hagués conegut». 

Article 1643 del Codi Civil

El venedor s'ha de responsabilitzar dels vicis ocults, fins i tot encara que els desconegui, si no és que, en aquest supòsit, hagi estipulat que no estarà subjecte a cap garantia.

Article 1644 del Codi Civil

En els supòsits previstos en els articles 1641 i 1643, el comprador pot optar entre tornar la cosa i que se li torni el preu, o conservar la cosa i se li restitueixi una part del preu. Article 1648 apartat 1 del Codi Civil

«El comprador ha d'entaular l'acció derivada dels vicis redhibitoris en un termini de dos anys després de descobrir-se el vici».


13) Condicions d'utilizaciò del servei d'atenciò als usaris 

Okaidi permet a l'Usuari expressar una opinió sobre el producte que hagi comprat. Aquesta opinió apareixerà a la fitxa del producte del producte de què es tracti i serà visible per als internautes durant tot el període de venda del producte. Les opinions es mostraran per defecte per ordre cronològic. L'opinió contindrà la data de l'experiència de l'Usuari que deixa l'opinió.

L'Usuari que vulgui donar la seva opinió sobre un o més productes s'ha d'haver identificat a Okaidi: ha de disposar dels identificadors Okaidi per tal de poder formular i enviar la seva opinió sobre el producte. A més, només un major d'edat pot formular una opinió sobre un producte.
Per tal que siguin un procés transparent, totes les opinions dels clients són llegides i moderades de forma independent pel nostre soci Bazaarvoice, certificat per AFNOR. Volem destacar que només es publicarà contingut relacionat amb les qualitats del producte. En particular, s'exclouen les opinions el contingut de les quals es refereixi:
- A la comanda i al seu seguiment (lliurament, canvi, devolució, reembossament...),
- Als problemes tècnics trobats al lloc web,
- A les comparacions amb altres punts de venda i especialment de la competència,
- A qualsevol consulta (sol·licitud d'associacions, contacte de proveïdors...) no relacionada amb les qualitats del producte,
- A qualsevol cosa que sigui contrària a l'ordre públic i l'ètica,
- A qualsevol terme que pot ser interpretat com un insult o una difamació respecte de l'autor o qualsevol altra persona o entitat.
- A qualsevol petició que qüestioni la seguretat dels productes (el nostre servei d'atenció al client s'ocuparà sistemàticament d'aquests opinions).

Per tot això OKAIDI:
- és lliure de mantenir una opinió presentada al seu lloc web o esborrar-la indicant els motius d'aquest rebuig
- no té cap obligació de publicar l'opinió de l'Usuari o de compensar l'Usuari per no haver publicat una opinió, publicació i manteniment d'una opinió segons el parer discrecional d'Okaidi. No obstant això, en el cas de rebuig de l'opinió, l'usuari tindrà coneixement per qualsevol mitjà adequat dels motius del rebuig.

L'Usuari reconeix i accepta de forma expressa que la utilització del formulari d'opinió del client per tal d'emetre una opinió sobre un producte Okaidi comporta la cessió en benefici d'Okaidi dels drets de reproducció, adaptació i difusió d'aquesta opinió en el lloc web de la marca Okaidi o en qualsevol suport de comunicació triat lliurement per Okaidi.

Es destaca a més que Okaidi es reserva el dret de divulgar, a més de l'opinió formulada com a tal per l'Usuari, tota la informació indicada i /o validada per l'Usuari en presentar l'opinió.

En la formulació i la validació d'una opinió, l'Usuari pot haver de comunicar algunes dades personals. Es destaca que les dades personals recollides no tenen finalitats comercials.

De fet, la informació recollida és necessària per permetre a Okaidi de garantir la fiabilitat de les opinions i per millorar els serveis oferts per Okaidi als seus clients.

Finalment, d'acord amb la normativa vigent, disposeu del dret d'accés, d'emissió de directrius anticipades, de rectificació i d'oposició al tractament de les vostres dades personals. Només ens heu d'escriure a:
OKAIDI SAS – Service clients - 162 boulevard de Fourmies, 59100 ROUBAIX
o pel formulari online <a href = https://ca.okaidi.es/contactus> click aqui </href>,
indicant el vostre nom, cognom, adreça de correu electrònic i adjuntant una còpia del document d'identitat. D'acord amb la normativa vigent, heu de signar la vostra sol·licitud acompanyada d'una fotocòpia d'un document d'identitat amb la vostra signatura i especificar l'adreça a la qual us hem d'enviar la resposta.

L'Usuari també pot consultar o modificar les seves dades personals al seu compte.14) Integritat

En el cas que una de les clàusules d'aquest contracte sigui nul·la per un canvi en la legislació, reglamentació o per decisió judicial, no afectarà la validesa i el compliment d'aquestes Condicions Generals de Venda.

15) Durada

Aquestes condicions s'apliquen durant tota la vigència de la posada en línia dels serveis oferts per OKAIDI.

15) Legislació aplicable - Controvèrsies

Així mateix, de conformitat amb el que estableix el Codi de Consum, el client té dret a recórrer gratuïtament al servei de mediació ofert per IDGROUP (del qual OKAIDI és una filial), si l’esmentat litigi no s’ha pogut resoldre en una reclamació anterior directament presentada al servei client d’OKAIDI.
El mediador «dret de consum» proposat és la «CM2C».

Es pot contactar amb aquest dispositiu de mediació per:
  • Via electrònica: cm2c@cm2c.net
  • O per correu postal : CM2C, 14 rue Saint Jean 75017 París